Probleempompen: de invloed van procescondities op pompprestaties

Ieder proces kent probleempompen

Ieder productiebedrijf kampt met pompen welke ongebruikelijk veel problemen veroorzaken. Vaak lijkt de pomp het knelpunt, zonder dat de invloed van alle relevante procescondities wordt overwogen.

Procescondities en pompselecties

Om te verzekeren dat een pomp op haar ‘best efficiency point’ (BEP) draait, dienen factoren zoals zuig- en perscondities, klepregeling, vloeistofeigenschappen en bedrijfstemperaturen meegenomen te worden bij de selectie van een pomp welke perfect aansluit op uw proces.

Daag ons uit met uw probleempompen!

Heeft u pompen welke extra aandacht verdienen in verband met storingen en hoge onderhoudskosten?

Daag ons uit met al uw probleempompen en laat onze engineers u voorzien van optimale pompselecties of procesaanpassingen.

Belangrijke procescondities met invloed op pompprestaties

  • NPSH (benodigde zuigdruk): wanneer de druk aan de zuigzijde van de pomp te laag is, ontstaat de kans op dampbelvorming. Als de druk vervolgens toeneemt, zullen deze bellen imploderen (cavitatie)
  • Klepregeling: plotselinge klepsluitingen kunnen ertoe leiden dat hoge drukpieken worden ’teruggekaatst’ naar de pomp, wat mogelijk schade kan toebrengen aan de pomp, leidingen en andere componenten
  • Uitlijning: een verkeerde uitlijning van de zuig- en / of afvoerleiding ten opzichte van de pompflenzen leiden tot overmatige belasting van leidingen
  • Mediumeigenschappen: de viscositeit, abrasiviteit, chemische eigenschappen, vaste delen en structuur van het te verpompen medium heeft een sterke invloed op de werking van de pomp
  • Temperatuur: ook de bedrijfstemperatuur van het medium en de snelheid waarmee de temperatuur verandert beïnvloedt pompprestaties
  • En meer!

Daag ons uit met uw probleempompen!

nl_NLNL
Scroll naar boven